Video's voor Stichting Mearslach - 2017 tot hedenStichting Mearslach is de afgelopen jaren een bijzondere opdrachtgever geweest voor mijn bedrijf.
We hebben als aanvulling op het Friestalige lesmateriaal in de vorm van een boek, video's gemaakt die extra uitleg geven over het thema.

Ook hebben wij mensen geïnterviewd die de oorlog hebben meegemaakt, uitleg video's over hoe bijvoorbeeld een sluis werkt, en liederen ondertiteld. Hieronder is een korte compilatie te zien.